Media

Pro naše klienty monitorujeme mediální prostředí, navrhujeme mediální strategie jednotlivých kampaní. Staráme se o výběr vhodných médií a načasování kampaní od televizního a rozhlasového vysílání, až po tištěná media a on-line. Plánujeme a vybíráme vhodná místa a časy pro umístění reklamy s ohledem na to, jaká je cílová skupina dané kampaně. Nakupujeme prostor v jednotlivých médiích za co možná nejvýhodnějších cenových podmínek.

KONTAKT  PRESENTA PICTURES, s.r.o., Hakenova 929/2, 196 00 Praha 9   TEL  +420 733 782 383   E-MAIL  presenta@presenta.cz    27062252   DIČ  CZ27062252